ĆWICZENIA INDYWIDUALNE

Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie. Wspólnie ustalamy plan terapii tak by Pacjent mógł w czasie zabieganego dnia znaleźć czas na ćwiczenia.

Wykorzystujemy nowoczesne metody terapii:

Metoda PNF

Czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie (z ang. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), znane też jako metoda torowania, torowanie nerwowo-mięśniowe, bądź rozciąganie PNF (z ang. PNF stretching). Jest to jedna z najbardziej uznanych na świecie neurofizjologicznych holistycznych metod fizjoterapeutycznych, dedykowana stopniowemu odtwarzaniu umiejętności ruchowych pacjenta i przywracaniu utraconej przez stawy i mięśnie funkcji.

Terapia Manualna

Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa manus – ręka, jako że zarówno badanie i leczenie wykonywane jest rękoma terapeuty. Terapia manualna to nauka o diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń czynnościowych narządu ruchu. Zaburzenia czynnościowe występują w stawach przy nadmiernej ruchomości, bądź ograniczeniu ruchomości, kiedy to mówimy o zablokowaniu.

Istnieje wiele teorii dotyczących zablokowań, a główne to:

  • zaburzenia krążenia płynów tkankowych,
  • podwichnięcia,
  • uwięźnięcie nerwu,
  • uwięźnięcie meniskoidu (kaletki),
  • zaklinowanie fragmentu tarczy międzykręgowej,
  • zaburzenia zdolności ślizgowych powierzchni stawowych,
  • zaburzenia nerwowo-odruchowe stawu.

Metoda NDT-Bobath

Koncepcja stosowana zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Jest to postępowanie rozwiązujące problemy badania i leczenia pacjentów z zaburzeniami napięcia mięśniowego, zaburzeniami ruchu i aktywności spowodowanymi uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego( mpd, udar mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe).
Cel terapii:  optymalizacja wszystkich funkcji życiowych poprzez regulację napięcia mięśniowego poprawę kontroli posturalnej i torowanie ruchów selektywnych. Terapię można prowadzić w domu pacjenta włączając rodzinę i opiekunów po udzieleniu instruktażu postępowania.

Metoda FITS

(Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz opracowana przez dr Mariannę Białek) – polegaja na indywidualnie dostosowanym programie ćwiczeń w zależności od wielkości kąta skrzywienia, oraz od wyniku badania klinicznego pacjenta. Na tej podstawie wyznacza się cele ogólne i szczegółowe terapii. W terapi po badaniu następuje przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny, poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni, następnie uczy się dziecko nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie. Terapia obejmuje ćwiczenia domowe, wskazanie prawidłowych wzorców korygujących skoliozę oraz wszelkie deformacje tułowia związane ze skrzywieniem (asymetria ustawienia głowy, asymetria linii barków, łopatek, trójkątów talii i miednicy.

Metoda FDM

( Fascial Distortion model) wg Stephena Typaldosa. W metodzie tej zakłada się, że przyczyna dolegliwości pacjenta leży w odkształceniu czyli tzw. dystorsji powięzi. Poprzedzona diagnozą terapia polega na zastosowaniu specjalnych chwytów i niekiedy bardzo silnych ucisków określonych punktów w obrębie pasm powięzi. Inne chwyty terapeutyczne opierają się na rozciąganiu bądź naciskom w okolicy stawów.

Kinezyterapia

zespół indywidualnych ćwiczeń dobranych bezpośrednio do potrzeb pacjenta. Wykorzystuje się ćwiczenia: bierne, wspomagane, czynne, izometryczne

SI integracja sensoryczna

to proces, dzięki któremu mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów segregując, rozpoznając interpretując i integrując ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami odpowiada adekwatną reakcją. Integracja sensoryczna jest taką organizacją wrażeń by mogły być użyte w działaniu. Metoda terapii SI kierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci z trudnościami w uczeniu się. Może być również stosowana jako metoda komplementarna w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzonych umysłowo, autystycznych i niewidomych. Terapia i teoria SI może być wykorzystywana w działalności profilaktycznej. Stymulując prawidłowy rozwój dzieci już od wieku niemowlęcego, szczególnie w przypadku tzw. grupy ryzyka okołoporodowego, zapobiegamy późniejszym nieprawidłowościom rozwojowym.

S-E-T Koncept

Kinesio Taping