INTEGRACJA SENSORYCZNA

Integracja sensoryczna lub po prostu SI (z ang. SI – sensory integration) to proces odbywający się na poziomie układu nerwowego, scalający doświadczenia płynące zarówno z ciała jak i środowiska, co w efekcie stwarza sprawne relacje z otoczeniem.

Początkowy rozwój integracji sensorycznej zaczyna się już w okresie prenatalnym oraz trwa przez całe życie.

Oznaki zaburzeń SI:

  • nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe, słuchowe
  • zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce
  • opóźnienia w rozwoju zdolności ruchowych (motoryka duża i mała)
  • słaba orientacja
  • problemy z koncentracją
  • problemy z nauką
  • niska samoocena
  • opóźniony rozwój mowy i zdolności językowych
  • kłopoty z zachowaniem
  • zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności