REGULAMIN

  1. Na wizytę można umówić się osobiście lub telefonicznie.
  2. Czas trwania wizyty jest dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta i rodzaju terapii.
  3. Każdy Pacjent na pierwszej wizycie wypełnia ankietę dotyczącą jego stanu zdrowia.
  4. W przypadku zaistniałych zmian dotyczących stanu zdrowia Pacjent jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym terapeutę prowadzącego.
  5. Odwoływanie bądź przekładanie terminów umówionych wizyt przez Pacjenta musi nastąpić najpóźniej na 3 godziny przed zaplanowaną wizytą, w przeciwnym razie firma Marti Med może naliczyć opłatę równą wysokości 50% kwoty zaplanowanej terapii/zabiegu.
  6. Pacjent, który nie przyjdzie na wizytę i nie poinformuje o tym ponosi opłatę w wysokości 100% kwoty zaplanowanej terapii/zabiegu. 
  7. Odwoływanie wizyt wynikające z winy firmy Marti Med musi nastąpić najpóźniej na 3 godziny przed planowaną wizytą. Jeśli czas jest krótszy Firma zobowiązuje się udzielić pacjentowi 50% rabatu na zaplanowaną terapię/zabieg.
  8. W przypadku spóźnienia się Pacjenta na wizytę czas wizyty może być skrócony o czas spóźnienia.
  9. W przypadku opóźnień wynikających z winy Firmy Marti Med. czas wizyty jest odpowiednio wydłużony lub opłata ulega pomniejszeniu.
  10. Należności wynikające z pkt. 5 i 6 Pacjent zobowiązuje się wpłacić osobiście w gabinecie bądź przelewem w ciągu 7 dni na konto Firmy Marti Med.